Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Oy ARNE STARA Ab ja sen tytäryhtiö Ab STARA PARTS Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn; hallintapaneelin kautta voit halutessasi postaa tietosi. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen ARNE STARA webshopin palveluita.

 

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

 

SAF-Holland Suomi Oy 

Kangastie 14 Pietarsaari

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Peter Stara

050 3549841

peter.stara@safholland.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on asiakkuus tai muu asiallinen yhteys rekisterinpitäjien kanssa.

 

Henkilötietoja käytetään:

 

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen ja käsittelyyn
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Tunniste ja yhteystietojen antaminen on pakollista ostaessasi ARNE STARA webshopin kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse

 

Kerättävät tiedot:

 

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero
 • Käyttäjän edustaman yrityksen tietoja, kuten nimi Y-tunnus, toimiala, osoite, sähköpostiosoite, verkko osoite, laskutustiedot, puhelinnumero muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 

Käsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain ARNE STARA:n, STARA PARTS:in omilla työntekijöillä ja tarvittaessa webshopin palveluntarjoaja.

 

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

Säilytys ja Suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja vastaan.

 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

 

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa ARNE STARA:n ja STARA PARTS:in järjestelmistä. Poisto toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

 

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Tarkastuspyynnöt on osoitettava osoitteeseen info@stara.com. Asiakkaan tulee tarkastuspyynnössä esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot.

 

Tietojen välitys kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

 

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

Luovutamme tietoja seuraaville tahoille.

 

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Laskuoperaattorille

 

Evästeet

ARNE STARA webshop käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan.

 

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

 

Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

 

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@stara.com

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.8.2018.

 

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Sopimusehdot

Lue meidän sopimusehdot & Tietosuojakäytän.*

X